12 januari 2018

Terug aan het werk!


De eerste week van januari begonnen we direct stevig te werken.
We leerden over kommagetallen en werkten ook voor wiskunde en Nederlands in kleinere groepen. Zo zijn we meer betrokken bij de les, doen we actiever mee en kunnen we betere vragen stellen....
Goed bezig, de leeerlingen uit 4A en 4B!