26 september 2017

Startviering in de kapel.

Vandaag hielden we samen met het derde leerjaar een startviering in de kapel van onze school.
Sommige leerlingen lazen en stukje voor en elk leerjaar zong een liedje.
Samen maken we het schooljaar heel wat kleurrijker!